EKONOMI

Pse nuk blihet sasia e lartë e grurit vendas nga fabrikat e blojës?

Për fabrikat e blojës, lëndë primare për prodhimin e miellit vijojnë të mbeten drithërat e importit. Sasia e blerë prej tyre te fermerët është shumë e ulët, pavarësisht disa takimeve të zhvilluara në të kaluarën nga Ministria e Bujqësisë, me qëllim nxitjen dhe zhvillimin e bujqësisë.

Importet e drithërave në muajt janar-shkurt 2024 u rritën me 51% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës, sipas të dhënave të INSTAT.

Vasfi Sherifi, drejtuesi i kompanisë AGROVAS-SHE, si dhe njohës i bujqësisë, tha se arsyeja kryesore e mosshitjes së grurit te fabrikat e blojës është cilësia e prodhimit.

“Për grurin e prodhuar në vend, problem mbetet cilësia. Kjo vjen për shkak të një sërë faktorësh. Së pari është që fara e mbjellë nuk është homogjene, pra të ketë një farë të certifikuar.

Fermerët përdorin fara të ndryshme, të cilat ulin rendimentin. Së dyti, te secili prej tyre ndryshon formula teknologjike për plehërimin e tokës. Të gjithë këta faktorë dëmtojnë cilësinë”, tha ai.

Edhe për kryetarin e Shoqatës së Përpunuesve të Miellit, Adi Haxhiymeri, arsyeja e mosfurnizimit me sasi të lartë të grurit vendas është se nuk garantohet cilësia. Sipas tij, nga gruri i vjetshëm është blerë një sasi prej 5 mijë tonësh nga fabrikat e blojës. Ndërsa në tregun e huaj, gruri po blihet nga importuesit me çmim 270-280 USD për ton.

Tregjet kryesore furnizuese për fabrikat e përpunimit të miellit janë Italia, Ukraina dhe Rusia.

Për të zgjidhur problematikën me tregun e shitjes së grurit, vitin e kaluar, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural parashikoi disa masa afatgjatë, ku përfshihej rritja e kapaciteteve magazinuese nëpërmjet financimit në masën 50% të investimit nëpërmjet granteve nga programi IPARD III.

Një ndër kushtet për përfitimin e granteve parashikohej të ishte përdorimi i farës së certifikuar nga fermerët, për të rritur rendimentin.

Por pas fillimit të hetimeve nga OLAF në muajin korrik 2023 për dyshimet për abuzim me shpërndarjen e granteve të IPARD II, çelja e programit IPARD III ka mbetur ende e bllokuar.

Bujqësia merr pikiatën, rënia më 2023, më e forta që nga 1997-ta

Struktura e rritjes ekonomike në vitin 2023 tregoi rënie të theksuar të prodhimit në vend dhe sidomos bujqësisë, që është edhe sektori më i madh në ekonomi.

Të dhënat zyrtare të INSTAT referuan se bujqësia shënoi rënie me 0.68% në vitin 2023, më e forta që nga viti 1997 (shiko grafikun bashkëngjitur).

Tendenca rënëse e ritmeve të rritjes filloi që nga viti 2013. Në 10 vitet e fundit, bujqësia është rritur mesatarisht 1%, teksa rezultati është dobësuar tre vitet e fundit për t’u kthyer negativ më 2023.

Nga viti 2000 deri në 2010, bujqësia është rritur mesatarisht 3.7% në vit. Të dhëna më të detajuara tregojnë se rënia më e madhe ka ndodhur në sektorin e blegtorisë dhe në mbylljen e fermave të vogla, ngastrave për vetë-konsum.

Pakësimi i popullsisë në fshat nga emigracioni i brendshëm dhe i jashtëm, në njërën anë, dhe mungesa e subvencioneve shtetërore, në tjetrën,  e kanë përkeqësuar klimën në sektor.

Në vitin 2022 numri i krerëve në blegtori shënoi rënie vjetore me rreth 13%, ndërsa gjatë dekadës krerët u përgjysmuan.

Prodhuesit dhe blegtorët pohojnë se kostot në zinxhirin e blegtorisë dhe bujqësisë janë të larta, pasi shteti nuk e subvencionon sektorin.

Me heqjen e përjashtimit të TVSH, duke rikthyer edhe një herë nivelin 20%, situata u përkeqësua më tej. Çmimi i qumështit në fermë aktualisht është 40% deri në 60% më i lartë se në BE dhe rajon.

Në Shqipëri, vitin e kaluar, blegtorët që kishin mbi 10 krerë lopë morën nga 98 euro për kokë me dy këste. Ndërsa në Serbi, pas grevës së blegtorëve, vitin e kaluar, subvencioni për një lopë qumështi është 365 euro dhe për çdo litër, blegtori merr mbrapsht 0.16 cent.

Kjo diferencë në çmime po i orienton fabrikat shqiptare drejt importit të qumështit nga jashtë, gjë që do të thotë se është një presion i shumëfishtë për blegtorët që tashmë vuajnë nga kostot e larta të lëndës së parë.

Bujqësia kontribuon me mbi 18% të rritjes ekonomike në vend dhe është sektori më i madh në vend, por dy vitet deficitet në prodhimin po zgjojnë sërish kanalet e importit, teksa eksportet kanë mbetur në vendnumëro.

Aktualisht rreth 70% e produkteve bujqësore në tezga dhe supermarkete vijnë nga importi, duke konkurruar në çmime edhe ato pak fermerë vendas që tentojnë të prodhojnë për treg.

Situata në sektor pritet të përkeqësohet më tej këtë vit, pasi buxheti i shtetit dha më pak financim, teksa mbështetja e BE nga fondet IPARD mbetet e bllokuar. Në buxhetin 2024, sektori i bujqësisë mori 9% më pak financime se plani i 2023.

Të dhënat nga tabelat që shoqërojnë buxhetin 2024 tregojnë se fondet totale për Ministrinë e Bujqësisë do të jenë 14,1 miliardë lekë më 2024, nga 15,6 miliardë lekë më 2023.

monitor.al