Histori

Më 31 Janar 1925, Shpipëria për herë të parë republikë dhe Ahmet Zogu president i saj.

Në vitet ‘20 të shtetformimit!
Tiranë, më 31 Janar 1925, kur në qendër të politikës shtetformuese ishte Ahmet Zogu, Anëtarët e Asamblesë Kushtetuese votuan:
-Shqipëria për herë të parë republikë dhe Ahmet Zogu president i I i saj.
-Tirana juridikisht kryeqyteti i Shqipërisë,përcaktuar kjo që në Kongresn e Lushnjes.
Në peridhën (31 Janar 1925-31 Gusht 1928.)
Shqipëria ishte republikë dhe Ahmet Zogu president i I (parë) i saj
Më vonë pas 1 Shtator 1928 Ahmet Zogu zgjidhet Mbret i Shqiptarëve.