AKTUALITET

Sonte Nata e Kadrit

Nata e Kadrit konsiderohet si nata më e shenjtë e vitit për myslimanët dhe sipas fesë islame, agjërimi në këtë ditë konsiderohet i vlefshëm sa një mijë muaj.

Për këtë arsye numri i personave që agjërojnë sot është shumë më i madh se ata që agjërojnë gjatë gjithë muajit të Ramazanit.

Nata e Kadrit shënon zbritjen e Kuranit në tokë dhe fillimin e shkrimit të librit të shenjtë. Sipas fesë islame, në këtë ditë zoti përcakton fatin dhe jetën e njeriut gjatë një viti dhe gjetja e kësaj dite me agjërim dhe adhurim të shtuar është premisë për një vit të ardhshëm të mirë. Mendohet të jenë me mijëra, jo vetëm besimtarë myslimanë, ata që agjërojnë ditën e Kadrit.

Me lejen e Zotit të tyre në natën e Kadrit thuhet se zbresin engjëj dhe shpirti (Xhibrili) për secilën çështje. Ajo (që përcakton Zoti) është paqe deri në agim të mëngjesit. Myslimanët besojnë që Kurani u zbrit në natën e Kadrit tek Muhammedi prej Allahut. Zbritja filloi në shpellën Hira në Mekë. Sureja që u zbrit e para ishte sureja Alak.

Çfarë duhet të bëjë myslimani Natën e Kadrit?

Të bëjë sa më shumë dua (lutje).

Të bëjë teube e istigfar (të pendohet, për mëkatët dhe të kërkojë mëshirë nga i Madhi Zot.

Të shtojë tespihët (të permendurit dhe të madhëruarit e Allahut) dhe falënderimet.

Të bëjë salavat për Pejgamberin a.s.

Të japë sadaka sa të ketë mundësi.

Të ruhet nga mëkatet e gjymtyrëve (duarve, këmbëve, syrit, veshit, etj).

Të mos i kalojë namazet pa xhemat (pra të falet sa më tepër në xhami).